You are currently viewing Chính Sách Thu Thập Thông Tin Người Dùng – [Quà Quê Dừa]

Chính Sách Thu Thập Thông Tin Người Dùng – [Quà Quê Dừa]

Mục đích và phạm vi của chính sách thu thập thông tin:

 • Chính sách thu thâp thông tin thu thập trên website https://quaquedua.vn bao gồm: Tên (cá nhân hay tổ chức); địa chỉ; số điện thoại; email; mã số thuế; … Đây là những thông tin cơ bản mà Quà Quê Dừa cần để lập đơn hàng, xuất hóa đơn, giao hàng và đảm bảo quyền lợi cho cho khách mua hàng.
 • Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin nêu trên và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác những thông đã tin đã cung cấp.
 • Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Quà Quê Dừa về những hành vi sử dụng thông tin trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, … của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết kịp thời.

Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Quà Quê Dừa sử dụng thông tin của khách hàng trong các trường hợp sau:
 • Lên đơn hàng, xuất hóa đơn và giao hàng theo đúng địa chỉ mà khách hàng đã cung cấp.
 • Gửi các thông tin cần thiết của sản phẩm đến khách hàng, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, các chương trình khuyến mãi, …
 • Tuyệt đối không cung cấp thông tin khách hàng cho bên thứ 3.
 • Không sử dụng thông tin khách hàng ngoài việc giao dịch sản phẩm của khách hàng với Quà Quê Dừa.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Quà Quê Dừa có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Thông tin khách hàng sẽ được Quà Quê Dừa lưu trữ cho đến khi đơn hàng hoàn thành và không phát sinh việc khiếu nại, đổi trả hàng.
 • Sau thời gian khách đã nhận hàng và bên giao hàng hoàn thành các thủ tục thanh toán cho Quà Quê Dừa (Trường hợp giao hàng nhận tiền COD). Chúng tôi sẽ xóa thông tin khách hàng trên hệ thống.

 Bảo mật thông tin khách hàng:

 • Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của khách hàng.
 • Tuyệt đối không chia sẻ thông tin cho bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hay bất kỳ hình thức tiếp thị quảng cáo nào khác.
 • Trong trường hợp bị hacker tấn công dẫn đến lộ thông tin khách hàng, Quà Quê Dừa có trách nhiệm thông báo vụ việc đến cơ quan chức năng điều tra phối hợp xử lý kịp thời. Đồng thời thông báo cho khách hàng biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch của khách hàng bao gồm thông tin viết hóa đơn, chứng từ, sổ sách, … được lưu tại Quà Quê Dừa.
 • Khách hàng tiến hành đặt hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên; địa chỉ nhận hàng; số điện thoại; email; mã số thuế; …. và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên.
 • Ban quản trị Quà Quê Dừa không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu phát hiện các thông tin khách hàng cung cấp ban đầu là không chính xác.

 Quà Quê Dừa được sử dụng thông tin khách hàng trong các trường hợp sau:

 • Cung cấp cho đơn vị vận chuyển: Thông tin của khách hàng được sử dụng để lập các vận đơn nhằm mục đích giao hàng, đơn vị vận chuyển sử dụng thông tin khách hàng theo đúng tên và địa chỉ người nhận để giao hàng.  
 • Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: Chúng tôi cung cấp thông tin khách hàng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu. 
 • Ban quản trị Quà Quê Dừa: và các bộ phận có liên quan Kinh doanh, Kế toán, Chăm sóc khách hàng và các cá nhân được phân công thực hiện các công việc có liên quan, việc tiếp cận thông tin này nhằm cung cấp dịch vụ cũng như hỗ trợ khách hàng sử dụng các sản phẩm được cung cấp bởi Quà Quê Dừa.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin khách hàng:

Quà Quê Dừa (HKD B&A)

 • Địa chỉ:        251C1, Phan Đình Phùng, P. Phú Khương, TP. Bến Tre, Bến Tre.
 • Điện thoại:   0913.209587 hay 0983.752987.
 • Trang web:  https://quaquedua.vn         
 • Email:         tcmndua@gmail.com

 Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin:

 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin trên đơn đặt hàng hoặc khách hàng yêu cầu Ban Quản Trị Website https://quaquedua.vn thực hiện điều đó.
 • Khách hàng có quyền khiếu nại việc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban Quản Trị Website https://quaquedua.vn
 • Khi tiếp nhận, chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và có trách nhiệm trả lời thỏa đáng đến khách hàng.

Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin khách hàng:

Các bước thực hiện như sau:

 • Tiếp nhận khiếu nại: Khách hàng gửi khiếu nại theo các kênh như điện thoại, email hoặc gửi văn bản trực tiếp đến địa chỉ của Quà Quê Dừa. Chúng tôi có trách nhiệm tiếp nhận và yêu cầu khách hàng nêu rõ nội dung khiếu nại và cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan
 • Xác minh nội dung khiếu nại: Sau khi tiếp nhận, Quà Quê Dừa căn cứ trên nội dung khiếu nại, thực hiện phân loại và giải quyết nhanh chóng.
 • Tổng hợp kết quả xử lý khiếu nại và thực hiện phản hồi cho khách hàng.

Trân trọng!.

BQT Quà Quê Dừa