Bộ cối đâm tiêu gỗ dừa

110.000,0

Bộ cối đâm tiêu gỗ dừa gồm 1 cối gỗ và 1 chày gỗ dừa. Có 2 phân loại : – Cối trung: 12×7.5cm, dày 1.5cm, nặng 400gr; chày 16x4cm, nặng 150gr. – Cối tiểu: 12x7cm, dày 1.3cm, nặng 200gr; chày 12x4cm, nặng 100gr.
Bộ cối đâm tiêu gỗ dừa
Bộ cối đâm tiêu gỗ dừa

110.000,0