Chậu dây treo trồng cây | Chậu hoa mười giờ

40.000,0 30.000,0

Dây treo gồm 3 chậu bằng gáo dừa dùng để trồng hoa, đặc biệt trồng mười giờ hoặc tiểu cảnh nhỏ vô cùng xinh xắn.
Chậu dây treo trồng cây Chậu hoa mười giờ
Chậu dây treo trồng cây | Chậu hoa mười giờ

40.000,0 30.000,0