Chén gáo dừa có chân | Bát gáo dừa kèm muỗng

38.000,0

Chén gáo dừa được làm bóng trong và bóng ngoài, được gắn chân đế giúp giữ chén đứng vững. Kích thước: ngẫu nhiên dao động khoảng 12cm. Bát gáo dừa kèm theo 1 muỗng súp/kem 16cm như hình.
Chén gáo dừa có chân
Chén gáo dừa có chân | Bát gáo dừa kèm muỗng

38.000,0