Dây 10 miếng gáo đầu quả dừa

12.000,0 9.000,0

Dây gồm 10 miếng gáo dừa được cắt ra từ phía đầu mỗi quả dừa. Kích thước đường kính tầm 5-7cm, vui lòng bỏ qua 1-2cm chênh lệch với thực tế.
Dây 10 miếng gáo đầu quả dừa
Dây 10 miếng gáo đầu quả dừa

12.000,0 9.000,0