Dĩa Gỗ Dừa | Dĩa Gỗ Dừa Hình Chiếc Lá

60.000,0

Dĩa gỗ dừa hình chiếc lá. Có thể ghép lại với nhau tạo hình cánh hoa. Kích thước dĩa : 9x18cm.
Dĩa Gỗ Dừa Dĩa Gỗ Dừa Hình Chiếc Lá
Dĩa Gỗ Dừa | Dĩa Gỗ Dừa Hình Chiếc Lá

60.000,0