Gáo dừa thô – Gáo hũ

18.000,0 7.900,0

Gáo khoan lỗ đầu, đường kính 5.5-6cm. Đã lấy cơm (cùi) dừa ra khỏi gáo nên chỉ là gáo thô. Gáo nhỏ size tầm 8-9cm khoan lỗ. Gáo to size tầm 13cm đổ lên. Nhận làm sạch, làm bóng, khoan cắt theo yêu cầu.
Gáo dừa thô - Gáo hũ
Gáo dừa thô – Gáo hũ

18.000,0 7.900,0