Nến viên đốt lồng đèn

4.000,0

Nến viên đốt lồng đèn gáo dừa. Có thể cháy đến 2h. Có đế đựng, chỉ cần đốt lên và đặt vào lồng đèn.
Nến viên đốt lồng đèn
Nến viên đốt lồng đèn

4.000,0