Vỏ Bình Giữ Ấm Bình Trà Bằng Gỗ Dừa size 1,3 lit

1.200.000,0

Vỏ Bình Giữ Ấm Bình Trà Bằng Gỗ Dừa size 1 lít 👉Vỏ bình trà Phúc – Lộc – Thọ bằng gỗ dừa mang đến những điều tốt lành cho gia chủ những điều lành (Phúc), sự thịnh vượng (Lộc), và tuổi thọ (Thọ).
Vỏ Bình Giữ Ấm Bình Trà Bằng Gỗ Dừa size 1,3 lit
Vỏ Bình Giữ Ấm Bình Trà Bằng Gỗ Dừa size 1,3 lit

1.200.000,0