Vỏ giữ ấm bình trà gỗ dừa đế cao trơn ko chạm -Tặng ấm tích

1.100.000,0 750.000,0

Vỏ Bình Giữ Ấm Bình Trà Bằng Gỗ Dừa 👉Sản phẩm được đục, đẽo từ những cây dừa trên 50 năm tuổi, nên gỗ luôn sáng bóng, chắc chắn và không bị mối mọt dù có để đến vài chục năm.
Vỏ giữ ấm bình trà gỗ dừa đế cao trơn ko chạm -Tặng ấm tích
Vỏ giữ ấm bình trà gỗ dừa đế cao trơn ko chạm -Tặng ấm tích

1.100.000,0 750.000,0