Vỏ giữ ấm bình trà gỗ dừa Phúc Lộc Thọ -Tặng ấm tích

1.550.000,0 1.150.000,0

👉Vỏ bình trà Phúc – Lộc – Thọ bằng gỗ dừa mang đến những điều tốt lành cho gia chủ những điều lành (Phúc), sự thịnh vượng (Lộc), và tuổi thọ (Thọ).
Vỏ giữ ấm bình trà gỗ dừa Phúc Lộc Thọ -Tặng ấm tích

1.550.000,0 1.150.000,0