Chậu trồng cây gáo dừa kèm dây treo nhiều tầng

8.000,0

Chậu trồng cây, trồng lan hoặc các loại cây cảnh khác. Đường kính chậu từ 13cm trở lên. Móc treo bằng dây gai loại 2mm. Kết hợp nhiều chậu thành nhiều tầng khác nhau, thích hợp treo ngoài vườn.
Chậu trồng cây gáo dừa kèm dây treo nhiều tầng
Chậu trồng cây gáo dừa kèm dây treo nhiều tầng

8.000,0