Dây cói 2m dùng treo chậu cây, treo lồng đèn

2.500,0

Dây cối dùng để treo chậu trồng cây, treo lồng đèn gáo dừa. Dây trang trí mộc mạc, không dùng nhựa, bảo vệ môi trường. Độ dài dây 2m, dày 2mm thích hợp treo được 1 chậu, gáo dừa.
Dây cói 2m dùng treo chậu cây, treo lồng đèn
Dây cói 2m dùng treo chậu cây, treo lồng đèn

2.500,0