Gáo dừa thô nguyên liệu – Gáo múm

10.000,0

Gáo dừa / Sọ dừa thôi nguyên liệu, được cắt cao ( cao ~8-9cm ). Có nhận đặt hàng theo yêu cầu, nhận khách sĩ sll
Gáo dừa thô nguyên liệu - Gáo múm
Gáo dừa thô nguyên liệu – Gáo múm

10.000,0