Gáo Dừa Trồng Lan rẻ đẹp bền chất

9.800,0

Gáo dừa trồng lan loại thường, được khoan 3-4 lỗ ở đáy và 8 lỗ xung quanh để thoát nước, khoan 3 lỗ nhỏ gần thành gáo để xỏ dây treo. Chú ý gáo dừa trồng lan không kèm dây kẽm để treo nha mọi người.
Gáo Dừa Trồng Lan rẻ đẹp bền chất
Gáo Dừa Trồng Lan rẻ đẹp bền chất

9.800,0