Tổ chim gáo dừa | Gáo dừa làm tổ chim

17.000,0

Gáo dừa làm tổ cho chim ở. Gáo dừa được làm sạch bên trong, còn xơ tự nhiên của gáo dừa. Được xỏ dây treo và phụ kiện trang trí. Phân loại hàng: – Tổ trơn : chỉ gồm tổ và dây treo. – Tổ có thang : gồm tổ chim, dây treo và 4 thang. Sĩ vui lòng liên hệ 0827.386.342, nhận sản xuất và gia công số lượng lớn.
Tổ chim gáo dừa Gáo dừa làm tổ chim
Tổ chim gáo dừa | Gáo dừa làm tổ chim

17.000,0