Vỏ bình trà cỡ lớn (khoảng 800-900ml)

120.000,0

Vỏ bình trà cỡ lớn (khoảng 800-900ml)

120.000,0